Czy oprogramowanie CAM musi być drogie?

Główną barierą wejścia w świat komputerowego wspomagania wytwarzania CAM (Computer Aided Manufacturing) może być obawa, przed wysokimi kosztami procesu. Ponadto klientom często towarzyszy dylemat czy zastąpienie ręcznego wpisywania G-kodu do komunikacji z maszyną jest opłacalne i czy inwestować w oprogramowanie CAM.

Koszt zakupu większości licencji CAM może być duży. Trzeba jednak pamiętać, że cena zależy od oczekiwanej funkcjonalności, skomplikowania geometrii ruchu maszyny i ilości osi, które mogą być obsługiwane w jednym momencie.

Można wyróżnić kilka głównych cech oprogramowania CAM, które bezpośrednio przekładają się na zmniejszenie kosztów użytkowania oprogramowania. Te cechy to:

Licencja wieczysta

W odróżnieniu od licencjonowania subskrypcyjnego, czyli cyklicznych opłat za posiadane oprogramowanie, jest to rozwiązanie oferujące jednorazową opłatę za zakup oprogramowania. W większości przypadków twórcami oprogramowania CAM są producenci zagraniczni, którzy w Polsce posiadają swoich dystrybutorów. W związku z tym dystrybutorzy, pozyskując licencje od producentów, płacą za nie w innej walucie, najczęściej w Euro lub w Dolarach. Wpływ na końcową cenę subskrypcji mają zawirowania w świecie finansów, wahania kursów walut oraz ewentualne zmiany w polityce cenowej producenta, w konsekwencji tego cena końcowa za dany rok subskrypcji może się zmieniać i to nawet diametralnie. W tej sytuacji zakup licencji wieczystej jest opcją bezpieczniejszą finansowo.

Możliwość przenoszenia licencji między komputerami

W niektórych programach CAD/CAM jest możliwość przenoszenia licencji między wieloma stanowiskami komputerowymi. W odróżnieniu od programów z zablokowanym użytkowaniem tylko na jeden komputer pozwala to na migrowanie licencji bez konieczności wykupu kilku licencji jednego oprogramowania, jeżeli mamy kilka osób, które pracują na sofcie. Oczywiście przy założeniu, że nie muszą pracować jednocześnie.

Bezpłatne i bezterminowe wsparcie techniczne

producenci niektórych programów CAD/CAM poza kosztem zakupu licencji wymagają również cyklicznej opłaty abonamentowej. Jest to usługa polegająca na ewentualnym dostępie klienta do obsługi technicznej, gdy pojawią się problemy związane z błędami oprogramowania lub brakiem wiedzy o funkcjonalnościach. Są natomiast softy, które tego rodzaju opłaty nie wymagają i oferują obsługę techniczną bezpłatnie i bezterminowo. Jest to świetne rozwiązanie pozwalające uniknąć dodatkowych kosztów podczas długoletniego użytkowania oprogramowania.

Szeroka gama dostępnych postprocesorów

Programy CAD/CAM wymagają postprocesorów, czyli swego rodzaju translatorów, które wprowadzone ustawienia w programie przekładają na język rozumiany przez maszynę nazywany G-codem. Producenci niektórych rozwiązań oczekują dodatkowej opłaty za tworzenie takiego postprocesora i nie ma znaczenia czy jest on szeroko znany, czy bardziej specyficzny. Naprzeciw wychodzą programy, w których domyślnie dostępne są bazy nawet ponad 600 gotowych postprocesorów. Jest bardzo duża szansa, że w takim oprogramowaniu znajdziemy pasujący postprocesor do naszej maszyny, unikając dodatkowych kosztów.

Możliwość edycji postprocesora przez użytkownika

Poszczególne oprogramowania CAM umożliwiają użytkownikowi bezpośrednią edycję postprocesora wewnątrz programu. Daje to bardzo duże możliwości modyfikacji na przykład w przypadku zakupu nowej maszyny, która posiada podobny postprocesor z niewielkimi zmianami. W przypadku takiego rozwiązania wystarczy wprowadzić potrzebne modyfikacje i zapisać. Natomiast w przypadku rozwiązań bez takiej możliwości trzeba kontaktować się najczęściej z producentem w celu wykupienia usługi tworzenia postprocesora na kolejną maszynę, co generuje oczywiście kolejne koszty związane z użytkowaniem oprogramowania CAM. 

Symulacja kolizji i wykorzystanie narzędzia w oprogramowaniu

Oprogramowanie CAM posiada funkcje symulacji obróbki oraz w większości przypadków dokonywane na tej podstawie analizy kolizji narzędzia, oraz kolizji oprawek narzędzia. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w bezpieczny sposób uniknąć kosztownych wypadków, które mogą prowadzić do zniszczenia narzędzia, elementu obrabianego bądź w najgorszym przypadku awarii całej maszyny. Po wykonaniu takiej analizy możemy być pewni, że program jest bezpieczny do włączenia na maszynie i nie wygeneruje nadprogramowych kosztów.

Posiadasz oprogramowanie CAD/CAM? A może jesteś na etapie wyboru programu? Jeśli wybrany przez Ciebie program spełnia wymienione powyżej warunki, to jest to idealny zakup bez generowania dodatkowych kosztów użytkowania.

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie CAD/CAM posiada wszystkie wyżej wymienione cechy. Są idealnym rozwiązaniem dla rozwiniętych już przedsiębiorstw, ale również dla firm zaczynających swoją historię w przemyśle wykorzystującym tego typu rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu, chętnie przedstawimy nasze rozwiązania i szczegółową ofertę.