Frezowanie 5-osiowe
Optymalny proces programowania maszyn 5-osiowych
Obróbka resztek materiału

SprutCAM zawsze na bieżąco aktualizuje przygotówkę w obrębie sekwencji operacji, aby zoptymalizować ścieżkę narzędzia i uniknąć przejazdów roboczych w powietrzu.
Każda kolejna operacja rozpoznaje obrabiany element w stanie, w jakim pozostał po poprzedniej operacji.
Dzięki temu czas pracy maszyny jest zoptymalizowany.
Na zrzucie ekranu, zielony kolor obrazuje samą część, natomiast pomarańczowy to aktualny stan obrabianego przedmiotu.

Optymalny proces programowania maszyn 5-osiowych
Uwzględnienie kinematyki maszyny

SprutCAM w trakcie obliczania ścieżki narzędzia bierze pod uwagę kinematykę maszyny wraz ze wszystkimi jej ograniczeniami.
Symulacja rozpoczyna się automatycznie w tle natychmiast po tym, jak ścieżka narzędzia zostanie
obliczona. Pozwala to użytkownikowi uniknąć wszelkich potencjalnych kolizji bez konieczności przełączania się do trybu symulacji.
W ten sposób proces programowania CNC jest bardzo sprawny i zajmuje znacznie mniej czasu, szczególnie w przypadku programowania wieloosiowego.

Kontrola kolizji podczas obliczania ścieżki narzędzia
Kontrola kolizji uchwytów
narzędziowych
Radzenie sobie z kolizją uchwytów narzędziowych podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Kontrola kolizji
części ruchomych
Ewentualne kolizje pomiędzy ruchomymi częściami maszyny i obrabianym przedmiotem są automatycznie uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Kontrola
limitów osi
Ograniczenia osi są uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Pobierz demo

Zyskaj 30 dni bezpłatnych testów z wersją demonstracyjną oprogramowania!
Pobierz i projektuj bez ograniczeń wykorzystując innowacyjne narzędzia.

Rozwiązania oprogramowania CNC
Frezowanie 2.5- i 3-osiowego
Produkcja form i matryc oraz wszelkich innych
części na 3-osiowej frezarce
Frezowanie 4-osiowe
Produkcja śrub, łopat,
kół zębatych, tralek
Frezowanie 5-osiowe
Frezowanie indeksowane (3+2) oraz płynne 5 osiowe.
Dla turbin, łopat, złączy
Obróbka HSM
Szybkie ścieżki narzędzi do błyskawicznego usuwania materiału przy zapewnieniu przedłużonej żywotności narzędzi
Toczenie
Toczenie i wytaczanie, gwintowanie,
przycinanie, wiercenie, rozwiercanie
Toczenie z funkcją frezowania
Toczenie i frezowanie połączone
w jednej konfiguracji