Toczenie z funkcją frezowania
Usprawnienie procesu programowania CNC dzięki SprutCAM.

SprutCAM wykorzystując natywną kinematykę maszyny CNC pozwala na obliczenie ścieżki narzędzi tokarskich oraz wszystkie inne procesu obróbcze wymagane do obróbki elementu.

Jakie możliwości daje to użytkownikowi?

Umożliwia to automatyczne sprawdzenie występowania kolizji podczas obliczania ścieżki narzędzia. Niezależnie czy chodzi o kolizje między osiami maszyny czy o kolizje obrabianego przedmiotu.

W celu zasymulowania rzeczywistego wyniku obróbki nie ma potrzeby przepuszczania kodu NC przez postprocesor. Każdy ruch maszyny widoczny jest natychmiast po obliczeniu ścieżki narzędzia.

Programowanie CNC staje się wizualne, przepływ pracy jest usprawniony.

 

 

Użytkownik ma możliwość podglądu obrabianego przedmiotu podczas całego procesu obróbki

SprutCAM może wykonywać w dowolnej kolejności ścieżki narzędziowe toczenia i frezowania. Obrabiany przedmiot dla każdej kolejnej operacji jest wynikiem wszystkich poprzednich. Aktualny stan obrabianego przedmiotu można zobaczyć na każdym kroku programowania obróbki.

Na widocznym zrzucie ekranu; zamodelowana część posiada zielony kolor, a wynik wszystkich poprzednich operacji kolor pomarańczowy. Uzyskany kształt staje się przedmiotem bazowym dla następnej operacji.

Dostępne funkcje w toczeniu z frezowaniem
Wsparcie dla osi C i Y

Użyj osi C i Y do obróbki we wrzecionie głównym lub przeciwwrzecionie. Opcje dostępne na średnicy zewnętrznej części oraz powierzchni czołowej części.

Funkcje tokarskie z opcją frezowania
Wsparcie dla osi B

Indeksowe frezowanie części w płaszczyznach pochyłych jak i obróbka 5-osiowa z wykorzystaniem wszystkich osi maszyny.

Funkcje tokarskie z opcją frezowania
Wsparcie interpolacji biegunowej

Jeśli zakres przemieszczeń wzdłuż osi Y jest bardzo wąski, lub maszyna nie posiada osi Y, można w SprutCAM zastosować opcję interpolacji biegunowej. Dzięki temu przemieszczenie wzdłuż Y zostanie zastąpione przez ruch w ośi C.

Funkcje tokarskie z opcją frezowania
Programowanie funkcji pomocniczych

Funkcje dostępne w SprutCAM jako operacje pomocnicze przy toczeniu z frezowaniem: przejęcie części, obróbkę długich części za pomocą dwóch wrzecion, podtrzymki, konika, podajników prętów, chwytaczy części, podajniki detali.

Kontrola kolizji podczas obliczania ścieżki narzędzia
Kontrola kolizji uchwytów
narzędziowych
Radzenie sobie z kolizją uchwytów narzędziowych podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Kontrola kolizji
części ruchomych
Ewentualne kolizje pomiędzy ruchomymi częściami maszyny i obrabianym przedmiotem są automatycznie uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Kontrola
limitów osi
Ograniczenia osi są uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Pobierz demo

Zyskaj 30 dni bezpłatnych testów z wersją demonstracyjną oprogramowania!
Pobierz i projektuj bez ograniczeń wykorzystując innowacyjne narzędzia.

Rozwiązania oprogramowania CNC
Frezowanie 2.5- i 3-osiowego
Produkcja form i matryc oraz wszelkich innych
części na 3-osiowej frezarce
Frezowanie 4-osiowe
Produkcja śrub, łopat,
kół zębatych, tralek
Frezowanie 5-osiowe
Frezowanie indeksowane (3+2) oraz płynne 5 osiowe.
Dla turbin, łopat, złączy
Obróbka HSM
Szybkie ścieżki narzędzi do błyskawicznego usuwania materiału przy zapewnieniu przedłużonej żywotności narzędzi
Toczenie
Toczenie i wytaczanie, gwintowanie,
przycinanie, wiercenie, rozwiercanie
Toczenie z funkcją frezowania
Toczenie i frezowanie połączone
w jednej konfiguracji