Toczenie
Funkcje tokarskie w SprutCAM
Wszystkie rodzaje operacji tokarskich

Planowanie, obróbka zgrubna wewnętrzna i zewnętrzna, obróbka wykańczająca, gwintowanie, rowkowanie, rowkowanie czołowe, obróbka otworów na tokarce, odcinanie elementu.

Cykle robocze tokarki:

SprutCAM może opcjonalnie wyprowadzać G-code przy użyciu cykli tokarskich, zgodnie z preferencjami użytkownika.

Funkcje tokarskie w SprutCAM
Usprawniony proces programowania CNC

SprutCAM wykorzystując natywną kinematykę maszyny CNC pozwala na obliczenie ścieżki narzędzi tokarskich oraz wszystkie inne procesu obróbcze wymagane do obróbki elementu.

Jakie możliwości daje to użytkownikowi?

Umożliwia to automatyczne sprawdzenie występowania kolizji podczas obliczania ścieżki narzędzia. Niezależnie czy chodzi o kolizje między osiami maszyny czy o kolizje obrabianego przedmiotu.

W celu zasymulowania rzeczywistego wyniku obróbki nie ma potrzeby przepuszczania kodu NC przez postprocesor. Każdy ruch maszyny widoczny jest natychmiast po obliczeniu ścieżki narzędzia.

Programowanie CNC staje się wizualne, przepływ pracy jest usprawniony.

Wizualne programowanie CNC zastosowane w programie znacząco usprawnia przepływ pracy.

Ponadto, funkcja ta pozwala na zaoszczędzenie większej ilości czasu poprzez dokładniejsze dostrojenie i zniwelowanie niepotrzebnych ruchów. Jednym z nich jest zmniejszenie czasu cyklu za pomocą optymalizacji położenia narzędzi w głowicy rewolwerowej co skutkować będzie szybszym czasem przezbrojenia maszyny.

Kontrola kolizji podczas obliczania ścieżki narzędzia
Kontrola kolizji uchwytów
narzędziowych
Radzenie sobie z kolizją uchwytów narzędziowych podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Kontrola kolizji
części ruchomych
Ewentualne kolizje pomiędzy ruchomymi częściami maszyny i obrabianym przedmiotem są automatycznie uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Kontrola
limitów osi
Ograniczenia osi są uwzględniane podczas obliczania ścieżki narzędzia.
Pobierz demo

Zyskaj 30 dni bezpłatnych testów z wersją demonstracyjną oprogramowania!
Pobierz i projektuj bez ograniczeń wykorzystując innowacyjne narzędzia.

Rozwiązania oprogramowania CNC
Frezowanie 2.5- i 3-osiowego
Produkcja form i matryc oraz wszelkich innych
części na 3-osiowej frezarce
Frezowanie 4-osiowe
Produkcja śrub, łopat,
kół zębatych, tralek
Frezowanie 5-osiowe
Frezowanie indeksowane (3+2) oraz płynne 5 osiowe.
Dla turbin, łopat, złączy
Obróbka HSM
Szybkie ścieżki narzędzi do błyskawicznego usuwania materiału przy zapewnieniu przedłużonej żywotności narzędzi
Toczenie
Toczenie i wytaczanie, gwintowanie,
przycinanie, wiercenie, rozwiercanie
Toczenie z funkcją frezowania
Toczenie i frezowanie połączone
w jednej konfiguracji